Waterkwaliteit c.q. waterbalans

Om u wat beter te informeren omtrent de waterkwaliteit, c.q. waterbalans staan hieronder enkele veel voorkomende begrippen uit de zwembadwereld beschreven. Wanneer u uw waterkwaliteit gaat meten gebruikt u hiervoor een meetset volgens de DPD methode.

Mg/l en parts pro million (p.p.m.)

Uitgedrukt als p.p.m. (deeltjes per miljoen); een maat voor de concentratie. Een ppm is één eenheid gewicht van een oplossing per miljoen eenheden gewicht van een oplossing. Bij de wateranalyse is ppm equivalent tot mg/L

pH-waarde

De naam "pH" is de afkorting van "pondus Hydrogenium". Letterlijk betekent dit "gewicht van waterstof". De pH geeft dus een idee over de hoeveelheid waterstofprotonen.

‘Water bestaat uit H+ protonen en OH- ionen, wat vertaald wordt naar een schaal van 0 tot 14. Bij zuiver water, zijn er evenveel H+ als OH- ionen aanwezig, wat duidt op een neutrale waarde. Wanneer er meer H+ protonen zijn dan is de pH waarde onder de 7 en spreekt men van zuur. Een overwicht van OH- ionen, waarbij de waarde pH waarde boven 7 ligt, wijst op basisch.

De basis van een schoon, steriel en helder zwembad zonder nare luchtjes en zonder risico voor de gezondheid begint bij een juiste pH-waarde. Deze waarde dient te liggen tussen 6,8 – 7,8. De exacte pH-waarde is afhankelijk van de situatie.

Er wordt geen eenheid gebruikt om de pH uit te drukken!
 

Temperatuur

Hoewel men het niet direct zou verwachten is de watertemperatuur een belangrijke factor voor de zwemwaterkwaliteit. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer algen en bacteriëngroei er mogelijk is. Tevens zullen er huidvetten loslaten, wat ook gevolgen heeft voor de gehele waterkwaliteit, c.q. balans.

Alkaliteit

Alkaliteit zijn alle stoffen in het water die kleine hoeveelheden zuur kunnen neutraliseren. Het zorgt ervoor de pH niet te zuur of te basisch wordt. Het voegt ook koolstof aan het water toe. Alkaliteit stabiliseert het water bij een pH-waarde van 7. De waarde dient te liggen tussen de 100 en 150 p.p.m. Maar wanneer de zuurheid van het water hoog is, neemt de Alkaliteit af.

In de waterchemie wordt de Alkaliteit uitgedrukt in p.p.m. of mg/l of het equivalent van calciumcarbonaat.

De totale Alkaliteit van water is de som van drie soorten Alkaliniteit; carbonaat-, bicarbonaat- en hydroxide alkaliniteit. 
 

Calciumhardheid en kalkevenwicht

De (water) hardheid van drinkwater of leidingwater in Nederland wordt algemeen aangegeven in Duitse graden. Met hard water wordt bedoeld een hoog gehalte aan Calcium en Magnesium.

De Nederlandse drinkwater bedrijven gebruiken de volgende (Duitse graden dH) schaal indeling; 0°- 4°dH  zeer zacht, 4°- 8°dH zacht, 8°- 12°dH     gemiddeld, 12°- 18° dH vrij hard, 18°- 30°dH ha  rd.

De gemiddelde hardheid van vers zwemwater ligt tussen 5,5° en 14,5°dH, wat overeenkomt met de waarden tussen 100 en 250 p.p.m..

Wanneer het kalk in het zwemwater in evenwicht is, betekent dit dat er geen kalkafzetting of vertroebeling, c.q. neerslag van kalk plaatsvindt. Het kalk is dan in zijn geheel opgelost in het zwemwater.