Leisure Pools veelgestelde vragen

Leisure Pools veelgestelde vragen

Wat is het juiste hoogwaterlijn niveau?

Het juiste waterniveau is circa 2 – 3 cm onder de randsteen.

Wat moet ik doen als het waterniveau toch te hoog is?

Filter terugspoelen (backwash) tot het waterniveau circa 2 – 3 cm onder de randsteen is.

Wat moet ik doen als het waterniveau te laag is?

De automatische niveauregeling zal het bad bijvullen tot het juiste waterniveau.

Wat moet ik doen als het waterniveau te laag is en niet bijvult?

Op de Poolcontrol controleren of de funcctie “niveau” op “ON” staat. Staat de functie “niveau” op “OFF” knop 1x indrukken.
 

Lamellen afdekking gaat niet OPEN of DICHT als ik op de afstandsbediening druk.

Brandt het lampje rechts boven op de afstandsbediening als een knopje wordt ingedrukt?

 1. JA > probeer het nogmaals, dichter bij de filterinstallatie.
 2. Afdekking gaat nog steeds niet open of dicht > staat de sleutelschakelaar bij de besturing op “ON”

Brandt het lampje rechts boven op de afstandsbediening niet als een knopje wordt ingedrukt?

 1. NEE > batterij vervangen (type batterij knoopcel CR2032)
 2. Afdekking kan gesloten worden met de bediening in de technische ruimte.

Opmerking! Bij het sluiten van de afdekking, zorg dat u de afdekking ziet en dat deze ook daadwerkelijk sluit. Bewegen de lamellen maar stoppen deze na enkele seconden, besturing meteen uitschakelen en contact opnemen met de service afdeling van Leisurepools Nederland.

Lucht – waterlijn vertoond een zwarte afzetting

Deze afzetting kan u het beste verwijderen met een randreiniger gel. volg de instructie op de verpakking hiervoor op.

Filterpomp draait maar er wordt geen water verpompt.

 1. Controleer het voorfilter van de pomp op vervuiling zoals bladeren e.d. en indien  nodig maak het voorfilter van de pomp schoon.
 2. Sluit de kranen (handel horizontaal) “skimmer, bodem en nis”.
 3. Open de kraan “stofzuiger” (handel verticaal) en zet de pomp op stand 3 (geel knopje achter op de pomp) laat de pomp nu enkele minuten op deze stand draaien totdat het voorfilter van de pomp vol water is en dat de drukmeter op het filter oploopt.
 4. Zet de kranen skimmer helemaal open en bodem en nis een kwart open. Sluit de kraan van de stofzuiger.

Hoe de lamellen reinigen?

Leisurepools Nederland adviseert om de afdekking minimaal 1x per jaar, bij voorkeur in het voorjaar te reinigen. Dit kunt u het besten doen met een hoge drukspuit en de afdekking gelijkmatig en intensief af spuiten. 

Hoe de lamellen van de nis reinigen?

Leisurepools zwembaden zijn uitgerust met een reinigingssysteem in de nis.

Hoe werkt dit systeem:

 1. Zet kranen ”skimmer, stofzuigen en bodem en inspuiters” dicht (horizontaal()
 2. Zet de kranen “inspuiter nis en nis” helemaal open (vertikaal) en zet de filterpomp op maximaal toerental (stand 3 geel knopje achter op pomp)
 3. Laat de installatie minimaal 5 minuten in deze stand staan.
 4. zet hierna de pomp uit.
 5. sluit alle kranen (horizontaal)
 6. maak het voorfilter van de pomp schoon.
 7. zet de kranen skimmer en inspuiters bad helemaal open en de kranen bodem en nis een kwart open. 
 8. Sluit de kraan van de stofzuiger.
 9. Spoel het filter terug (backwash) 
 10. Na het terugspoelen van het filter de handel van de 6-wegklep in de stand filteren
 11. Zet de pomp weer op stand 1.

Wat zijn de belangrijkste waardes van het zwembadwater?

 1. pH: 7.0 – 7.6 optimaal 7.2
 2. Redox: minimaal 650 mV
 3. Chloor: 1 – 3 mg/l
 4. Totale alkaliniteit: minimaal 80 mg/l optimaal tussen 100 en 120 mg/l

Opmerking! Voeg nooit chloor en pH-minus tegelijkertijd toe, dit kan het giftige chloorgas tot gevolg geven