Uitleg van de 6-weg bedieningshendel

Let op: voordat u de bedieninghendel bedient, altijd eerst de filterpomp uit zetten! Voor meer informatie of storingen neem contact op met uw dealer.

1. Filteren

In deze positie staat de hendel als uw zwembad in bedrijf is.

Het zwembadwater wordt via de filterpomp door het zandfilter gestuurd naar het zwembad. In het filter wordt het zwembadwater door het zand gefilterd, en het gezuiverde water komt terug in het zwembad via de inspuiters.

Het vuil wordt “opgeslagen” in het filter. Hierdoor zal tijdens het gebruik van het zwembad de druk in het filter oplopen. De werkdruk kan worden afgelezen op de drukmeter, deze zit gemonteerd op de 6-wegklep of bovenaan op de zandfilter. 

De normale druk ligt tussen 0,5 tot 1,0 bar. Indien de druk hoger is dan 1.2 bar moet de handeling “terugspoelen” worden uitgevoerd.
 

2. Terugspoelen / Backwash.

Als de hendel in deze positie staat kan er zwembadwater op het riool geloosd worden.

Wanneer de druk (afleesbaar op de manometer) hoger is dan normaal, of na/tijdens een stofzuigbeurt of wanneer het watercirculatie aanzienlijk vermindert, moet men bedieningshendel van de 6-wegklep verplaatsen naar “terugspoelen/backwash”.
Deze handeling moet men ± 2 à 4 min. uitvoeren.

Er wordt zwembadwater gebruikt om het zand in de filter om te woelen en zo de vuile deeltjes af te voeren naar het riool, dus het niveau in het zwembad daalt.
(Voor uitvoerige werkwijze van het terugspoelen lees “terug spoelen van het filter” op pag. 4)

3. Naspoelen / rinse

Als de hendel in deze positie staat kan er geen watercirculatie plaats vinden.

Na “terugspoelen / backwash” adviseren wij “naspoelen / rinse” om zo de resterende vuildeeltjes die in de leidingen van het filter zitten naar het riool af te voeren.

Deze handeling moet men ± 1 min. uitvoeren. Het waterniveau van het zwembadwater daalt. 

4. Circulatie

Als de hendel in deze positie staat wordt het filterzand schoongespoeld.

Als u de 6-weg omschakelklep op deze stand zet dan circuleert het zwembadwater zonder de filter te gebruiken, e.e.a. kan handig zijn bij eventuele demontage van de filter en het tijdelijk gebruik van vlokker.

5. Leegpompen

Als de hendel in deze positie staat circuleert het zwembadwater buiten het zandfilter om.

Als u deze positie wilt gebruiken is het belangrijk dat de skimmerkraan dicht staat en de bodemput open. Op deze manier kunt u het water rechtstreeks lozen op het riool zodat de filter op deze manier ontlast wordt. 

Let op! Maak het zwembad nóóit leeg zonder uw dealer te raadplegen. Er kan grote schade aan uw bad ontstaan!

6. Gesloten

Als de hendel in deze positie staat worden de leidingen schoongespoeld van restvuil, ontstaan uit het terugspoel proces.

Deze positie kan gebruikt worden als er voor wordt gekozen om tijdens het overwinteren de pomp stop te zetten. (Alleen in overleg.)