Waterbehandeling zwembad

Naast een goed werkende filterinstallatie en een juiste circulatie in uw zwembad dient het water behandeld te worden. Dit is noodzakelijk om de groei van o.a. algen en andere organismen te voorkomen, zodat u veilig en in helder water kunt zwemmen.
 

Het water testen

Hiervoor dient u 1 tot 2x per week het water te testen op pH, chloor. Deze testen kunnen uitgevoerd worden met een set op basis van tabletten i.c.m. verkleuring van het testwater.

Een andere mogelijkheid is om deze controles uit te voeren met een digitale testset voor een nog nauwkeuriger bepaling van de waterwaardes.

Meer over waterbehandeling

Frequente controle(s)

Elk zwembad heeft echter zijn eigen omstandigheden waardoor het noodzakelijk kan zijn dit frequenter te controleren en indien nodig te corrigeren.

Dit is mede afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik van uw zwembad, de vervuiling van buitenaf, bijvoorbeeld; veel inwaaiend vuil, bladeren en dergelijke.

Invloed van weersomstandigheden

Ook kunnen de waardes beïnvloed worden door wisselende weersomstandigheden; veel zonlicht, hogere temperaturen maar ook een onweersbui zal uw zwemwaterwaardes beïnvloeden.

Let op! Meng nooit chemicaliën met andere chemicaliën, dit is levensgevaarlijk. Dus voordat u chemicaliën toevoegt altijd eerst alle waardes meten.

PH -waarde: 7.0 – 7.6
Chloor-waarde: 1.0 –1.5 mg/liter
Totale Alkaliniteit: 80 – 120 mg/l

Meer over gebruik van chemicaliën

pH- waarde

De pH- waarde is de basis van uw zwemwater en het is hierdoor ook van groot belang dat deze tussen de 7.0 en 7.6 ligt. Indien de pH-waarde buiten dit bereik ligt dient deze eerst gecorrigeerd te worden voordat er andere chemicaliën aan het water worden toegevoegd.

 1. Indien de pH -waarde niet correct is werkt het desinfectie middel ( chloor) niet of nauwelijks!
 2. 1 tot 2x per week de pH -controleren ( d.m.v. pH-testset)
 3. De pH-waarde dient te liggen tussen 7.0 en 7.6
 4. Indien de pH-waarde te hoog is dient u pH-minus via de skimmer toe te voegen.
 5. Dosering: Om de pH-waarde 0.1 te laten dalen, is 4 gram pH-minus nodig per m³ water.

Rekenvoorbeeld

 1. Stel, uw bad heeft een inhoud van 60 m³ zwembadwater.
 2. De pH-waarde is bijvoorbeeld 8,0. 
 3. U dient de pH-waarde terug te brengen naar 7,2. (pH-neutraal)
 4. De pH-waarde moet worden verlaagd met 0.8.
 5. Met onderstaande formule rekent u uit hoeveel pH-minus u nodig heeft.
 6. 4 gr. x badinhoud x correctiewaarde x 10 = benodigde hoeveelheid pH-minus
 7. 4 gr. x 60 m³ x bijvoorbeeld 0.8 x 10 = 1920 gram (1.9 kg) pH-minus
 8. Indien de pH- waarde te laag is dient u pH-plus toe te voegen aan het zwemwater.
 9. Om de hoeveelheid pH-plus te bereken kan dezelfde rekenformule worden toegepast.
 10. 4 gr. x badinhoud x correctiewaarde x 10 = benodigde hoeveelheid pH-plus
 11. 4 gr. x 60 m³ x bijvoorbeeld 0.4 x 10 = 960 gram (0.96 kg) pH-plus.
 12. Doseer nooit pH- minus en chloor tegelijkertijd aan het zwembadwater.
 13. Hierdoor ontstaat een zeer giftig (blauwzuur) gas